เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

  1. สินค้าใช้เวลาในการผลิตอย่างน้อย 1-3 วัน เนื่องจากสินค้าทุกชิ้นเป็นสินค้า Handmade
  2. ทางร้านจะตัดยอดการส่งสินค้าทุกวัน เวลา 15.30 น. ใบสั่งซื้อที่มีการแจ้งยอดการโอนเงินหลังเวลาดังกล่าวจะถูกทบไปในวันต่อไป
  3. ทางร้านใช้บริการจัดส่งพัสดุของบ. ไปรษณีย์ไทย ในบริการจัดส่งด่วยพิเศษ EMS ซึ่งใช้เวลาทำการจัดส่งไม่เกิน 3 วันทำการ หากท่านไม่อยู่บ้าน หรือพลาดการรับสินค้า ทางไปรษณีย์จะออกใบรับพัสดุ ซึ่งสามารถติดต่อเพื่อรับได้อีกครั้งในภายหลัง
  4. ร้านรับผิดชอบความเสียหายทุกกรณีอันเกิดจากการผลิต บรรจุ ขนส่ง หรืออุบัติเหตใดๆุก่อนถึงมือผู้สั่งซื้อ ทั้งนี้เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบสินค้า ระยะเวลาดังกล่าว จะครอบคลุมถึงเวลาหลังจากส่งสินค้าแล้ว 5 วันเท่านั้น
  5. เงื่อนไขดังที่กล่าวมาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่กรณี เช่น การจัดส่งซึ่งใช้บ.เอกชน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. เพื่อความสะดวกในการติดต่อเรื่องพัสดุ กรุณาอ้างอิงถึงเลขที่ใบสั่งซื้อทุกครั้งที่ทำการติดต่อ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สุรวุฒิ วรรณฤมล
( เจ้าของกิจการ )
You are the visitor no. Copyright 2008 © KenGSoHigH Perfumer Shop. All rights reserved.
เปิดเว็บไซต์อย่างเป้นทางการเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.59 นาฬิกา โดยคุณธนัง และคุณปราณี วรรณฤมล (พ่อและแม่) ฤกษ์