ยันต์มหาชัยมงคลของพระเมืองแก้ว ควรค่าแสนคำ

ตำรากล่าวไว้ว่า ผู้ใดมีไว้กับบ้านเรือน ร้านค้า ติดตัว ติดรถราพาหนะ ป้องกันภัยได้สารพัดเป็นเมตตามหานิยม ผู้คนชมชอบรักใคร่สงสาร จะนำมาซึ่งลาภะสะการของฝาก มีโชคลาภมากเป็นนิรันต์ไม่ขาด ปราศจากศัตรูหมู่ปองร้ายทั้งหลาย อีกทั้งค้าขายก็แคล่วคล่องวิวัตนา อันจะนำมาซึ่ง ความสุขความเจริญ มีทรัพย์สมบัติเงินทองและบริวาร ได้ดังใจทุกประการไม่แปรฝัน จงกราบไหว้ทุกวันอย่าขาดได้ บูชาด้วยดอกไม้สีขาวเจ็ดดอก อีกทั้งข้าวตอกก็เท่ากันฯ เขียนยันต์ใส่แแผ่นทองคำ แผ่นนาก แผ่นเงิน แผ่นทองเหลือง แผ่นทองแดง หรือผ้าขาวก็ได้ ติดไหว้หน้าห้องสวดมนต์ หิ่งพระเป็นสิริมงคลฯ
ของเก่าสมัยพระเมืองแก้วผู้ครองนครพิงค์ เชียงใหม่ ตำรากล่าวว่าอย่างนั้นฯ

ฤกษ์
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2550 09.59น.

ฤกษ์ประจำวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พศ. 2550
ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ นพศก,วันธงชัย,วันจม
วันธงชัย วันที่สำเร็จในผลดี ชัยชนะ มิ่งขวัญของหมู่คณะ
วันจม วันที่ต้องการอยู่เหนือคนอื่น ให้เขาอยู่ใต้บัญชาเรา ซื้อวัว ควาย จ้างลูกจ้าง

05.53 - 10.17 น. สิทธิโชค - ลาภะ - 26 ราชาฤกษ์ (ฤกษ์เข้า)
สิทธิโชค ความสำเร็จสมปรารถนา ดีสำหรับงานสำคัญที่เป็นโครงกาลระยะสั้น
ราชาฤกษ์ ทำการมงคล (ได้สารพัด ) เหมาะสำหรับคนที่มี ตำแหน่งหน้าที่การงานใช้ ( คนทั่ว ๆ ไปใช้แล้วอาจไม่ดี เพราะ ฤกษ์ใหญ่เกินไป ) ราชกิจ การเมือง ลาสิกขา ขึ้นบ้านใหม่ เดินทาง ภารกิจผู้นำ ตั้งชื่อใหม่ ยกป้ายตั้งชื่อกิจการต่าง ๆ

เปิดกิจการโดย พระคุณพ่อ และพระคุณแม่ ซึ่งเปรียบเสมือนพรพระอรหันต์KenGSoHigH shop.
40/1849 Prachanivet3-1 ThaSai Mueng Nonthaburi 11000

Telephone:  0839050064
Telephone (Chumporn Base):  0839060064

kengsohigh@gmail.comEternity


Copyright 2008 © KenGSoHigH Perfumer Shop. All rights reserved.