Discussions
( ตอบข้อความนี้ | เขียนข้อความใหม่ )

Discussions

Board > โอนเงินไปแล้ว แจ้งแล้ว แต่ไม่มีการตอบกลับค่ะ

nuikanungnit (user)
Sun, 3 Jul 2016 14:23:08

โอนเงิน + แจ้งไปแล้ว เช็คสถานะขึ้นว่า waiting ไม่ทราบว่ายังไงคะ แค่งงๆค่ะ😅😅

Reply Message

Only logged-on user may reply to this message.
Click Here to Login

( ตอบข้อความนี้ | เขียนข้อความใหม่ )

You are the visitor no. Copyright 2008 © KenGSoHigH Perfumer Shop. All rights reserved.
เปิดเว็บไซต์อย่างเป้นทางการเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.59 นาฬิกา โดยคุณธนัง และคุณปราณี วรรณฤมล (พ่อและแม่) ฤกษ์