Discussions
( ตอบข้อความนี้ | เขียนข้อความใหม่ )

Discussions

Board > แจ้งชำระเงินค่าสินค้าจ้าาาา

ifeelgood (user)
Fri, 22 Apr 2016 19:20:19

0rder id# 16044684

โอนชำระเงิน+ค่าส่ง =  955 บาท ผ่าน atm ธ.กสิกรไทย   วันที่  22/4/2559   เวลา  18.49 น

location  : s1b6312  

seq        : 990

from a/c : 224234

to  a/c    :200976

ขอบคุณจ้าาาา

ifeelgood-smalling

ปูลู  เมื่อไหร่กลิ่นซากุระจะออกมาซ็ากทีนะ  อยากซื้อให้แม่ใช้

Reply Message

Only logged-on user may reply to this message.
Click Here to Login

( ตอบข้อความนี้ | เขียนข้อความใหม่ )

You are the visitor no. Copyright 2008 © KenGSoHigH Perfumer Shop. All rights reserved.
เปิดเว็บไซต์อย่างเป้นทางการเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.59 นาฬิกา โดยคุณธนัง และคุณปราณี วรรณฤมล (พ่อและแม่) ฤกษ์